EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

EU-support
Zvyšování digitální úrovně společnosti PBT Works s.r.o.
Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027658 "Zvyšování digitální úrovně společnosti PBT Works s.r.o.", který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je funkční automatizovaný ekosystém, založený na využití sofistikovaných IT nástrojů, vedoucí k maximální propojitelnosti jednotlivých nástrojů, odbourání manuálních rutinních činnost, odbourání tištěných dokumentů, odbourání neefektivní a nestrukturované komunikace s nahrazením za plně automatizované konzistentní a rychlé procesy.

Marketingové aktivity společnosti PBT Works s.r.o.
Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018106 „Marketingové aktivity společnosti PBT Works s.r.o.“.
Předmětem předkládaného projektu je aktivní vystavovatelská účast na celkově třech zahraničních veletrzích. V rámci projektu vzniknou také cizojazyčné materiály, které slouží k propagaci produktů a činnosti žadatele.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Rozvoj exportního potenciálu společnosti PBT Works s.r.o.
Společnost PBT Works s.r.o. realizuje projekt CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013949 „Rozvoj exportního potenciálu společnosti PBT Works s.r.o.“, který je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem předkládaného projekt je aktivní vystavovatelská účast na celkově třech zahraničních veletrzích. V rámci projektu vzniknou také cizojazyčné materiály, které slouží k propagaci produktů a činnosti žadatele.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací ve společnosti PBT Works s.r.o.
Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008661 "Centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací ve společnosti PBT Works s.r.o.".
Předkládaný projekt je zaměřen na rozšíření stávající kapacity a vytvoření uceleného centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci společnosti PBT Works s.r.o. s cílem zvýšení inovačního potenciálu, posílením konkurenceschopnosti a prohloubení spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Zařízení a přístrojové vybavení ke shlédnutí ZDE
 

Posilování konkurenceschopnosti společnosti PBT Works s.r.o. prostřednictvím zahraničních výstav a veletrhů.
Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001248 „Posilování konkurenceschopnosti společnosti PBT Works s.r.o. prostřednictvím zahraničních výstav a veletrhů“.
Předkládaný projekt je zaměřen na zvýšení růstových motivací společnosti, schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze. Projekt je zaměřen také na rozšiřování exportních působností a zvýšení konkurenceschopnosti. Tyto činnosti budou směřovat k rozšíření výrobních a prodejních aktivit.
Na operaci je poskytována finanční podpora EU.
back to top