Centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací ve společnosti PBT Works s.r.o

V r. 2017 – 2018 proběhl projekt  vybavení centra průmyslového výzkumu , vývoje a inovací za pomoci financování  v rámci operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost ( OP PIK)

V rámci tohoto projektu byla pořízena následující zařízení a přístrojové vybavení . Přístroje slouží k ověřování technických parametrů stávajících a nových typů technologických zařízení ( čistících zařízení pro mikroelektronické aplikace) jejich vývojem  se firma PBT Works zabývá již více než 26 let.  Některá z měření jsme schopni nabídnout i pro externí zákazníky prověření funkce jejich technologií a vývojové činnosti.

Nabízíme měření a testy pomocí následujících přístrojů:
 
1.    Kontaminometr
2.    Digitální mikroskop
3.    Paměťový osciloskop, analyzátor
4.    Odstředivka
5.    Anemometr, vlhkoměr
6.    Dokumentační kamera s příslušenstvím
7.    Digestoř
8.    Průtokoměry na kapaliny
9.    IR kamera
10.    Kavimetr
11.    Vakuová odparka
12.    Kamera pro snímání rychlých dějů
13.    Hrotový soustruh s odměřováním
14.    univerzální frézka s odměřováním
15.    Endoskop
16.    Přenosný bateriový osciloskop
17.    Laboratorní váhy
 

Měření iontových nečistot na elektronických sestavách

Kontaminometr   GEN3  CM22+
Měření iontové čistoty osazených , nebo neosazených desek plošných spojů podle metodiky  IPC TM650  2.3.25  statická metoda.
Můžeme měřit elektronické sestavy až do velikosti 350 x 250x60mm.
Přístroj je schopen provádět i zkrácené testy  podle metodiky  PICT  ( Process Ionic Contamination Testing)
Měření provádíme  roztokem 50% + 50% IPA DI voda   
 
Kvalitní mikroskopické snímky 

Digitální mikroskop  KEYENCE VHX 5000
Kvalitní mikroskopické snímky až do zvětšení 1000x, s možnostmi
Potlačení odrazů
Digitálního zvýšení kontrastu a zlepšení rozlišovací schopnosti
Digitálního hloubkového proostření v celém rozsahu obrazu 
2D měření geometrických veličin, ploch, počtu částic
3D zobrazování a měření detailů obrazu
Pořizování mikroskopických videozáznamů dynamických jevů
 
Kontrola kvality pájení a zbytků po pájení pod komponentami elektronických sestav

Průmyslový endoskop pro elektronické sestavy  ERSA ERSASCOPE 2
Optický přístroj pro kontrolu prostoru pod komponentami na deskách ploškých spojů
Zvětšení – do 250x
Pro kontrolu kvality pájení a čištění na nedostupných detailech, která by bulo nutno kontrolovat rengtgenově, nebo destrukčně
 
Měření intenzity ultrazvukového pole

Kavimetr ONDA MCT 2000  - Přístroj pro měření intenzity ultrazvukového pole v kapalinách 
Měří akustický tlak  ( kPa ) ve třech rozsazích, odpovídající
Základní frekvenci zářiče
Tlak základní frekvence
Tlak od stabilní kavitace
Tlak od přechodné kavitace

Přístroj se používá pro
Ověření účinnosti práce ultrazvukové vany
Nastavení optimálních parametrů pro danou úlohu – zábrana kavitačního poškození při účinném čištění
Mapování intenzit kavitačního tlaku v prostoru ultrazvukové vany  ( zachycení a dokumentace hotspotů a coldspotů

Měřící rozsah – 20kHz – 1,2 Mhz
Kapaliny do taploty 70°C
Kapaliny pH 4 - 12 
 
Snímky měření a dokumentace  teplotních polí

Infra Kamera  TESTO 885-2
Kamera umožňuje provádět snímky v IR spektru, pořizovat časosběrné záznamy dynamických jevů, dokumentovat teplotní procesy 

Teplotní rozsah měření  =30 – 650°C
 
Měření relativní vlhkosti a proudění vzdušniny

Měřící ústředna 
Umožňuje měřit společně řasu termodynamických veličin vzdušniny, Tlaky, teploty, relativní vlhkosti, rychlost proudění  

Průtoky
Rozsah                                     0,3 – 2 m/sec   termosonda
                                                   0,7 – 40m/sec  mechanická sonda
Teplotní rozsah měření      -20 - +140°C  rychlosti proudění

Relativní vlhkosti
Rozsah                                                        0 – 100%
Teplotní rozsah                                       -100 - +190°C  vlhkost
Tlakový rozsah pro měření vlhkosti    0-1000kPA absolutního tlaku
 
Laboratorní testy vakuové destilace

Vakuová odparka Heidolph HEI- VAP, Digestoř
Odparka je určena pro řízené odpařování směsí  kapalných látek za nízkých teplot. 
Instalována v digestoři – umožňuje destilovat pouze látky, které nejsou klasifikovány jako žíravé, jedy, škodliviny  

Teplotní rozsah         20 – 210°C
Maximální vsázka     5000 ml
 
Dokumentace rychlých dějů

Sony CyberShot DSC-RX100 V
Přístroj umožňuje natáčet videosnímky s časovou kompresí až do 1000 snímků / sec 
 
Laboratorní odstředivka

Odstředivka MPV 251
Max otáčky 18000 / min
Max RCF 24000 g. 
Max kapacira  4x 50g
 
Dokumentační kamera

Kamera Olympus OM-D EM-1
Systém s příslušenstvím umožňuje kvalitně dokumentovat technologická zařízení i se složitými povrchy a odrazy v plochách.

 
back to top