Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Souhlasím
 

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají, v souladu se zákony, na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Více informací o tomto typu cookies.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Safari

 

 

PBT Works s.r.o.

Lesní 2331
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika

IČ: 25827987
DIČ: CZ25827987

+420 572 153 111
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zobrazit na mapě

NAPIŠTE NÁM


PBT Works Company

 

PBT Works s.r.o. je nová firma s dlouhou historií.

Naše první myčky a jednoduché stolní sítotisky spatřily světlo světa v roce 1992 jako výrobky pobočky švýcarské obchodní společnosti PBT AG Zollikon - PBT Rožnov, s.r.o. Brzy nato naše projekty a obchodní činnost vzrostly a v roce 2000 jsme založili sesterskou společnost k PBT Rožnov pod názvem MEAS CZ, s.r.o., která byla odpovědná za konstrukci a výrobu. V roce 2014 se po vzájemné dohodě obě firmy rozdělily a MEAS CZ dostal nové jméno - PBT Works s.r.o. Tato zásadní změna nám pomohla se více soustředit na naši hlavní činnost a specializaci.

Název PBT Works vystihuje lépe naši aktivitu na poli výzkumu, vývoje a vlastní výroby speciálních technologických zařízení pro elektroniku.

 


PBT Works Company

 

V dnešní době se PBT Works řadí mezi nejznámější světové výrobce technologií čištění elektronických sestav na deskách plošných spojů, mikroelektronických součástek v montáži a nástrojů používaných pro montáž elektronických sestav (tiskové šablony, masky a manipulační palety).

Disponujeme silným vývojovým a projektovým týmem, který sleduje nejnovější technologie v oblasti montáže mikroelektronických systémů a reaguje na ně technickými inovacemi zařízení. Současně reagujeme na praktické zkušenosti od již existujících zákazníků a snažíme se je zohlednit v nových vlastnostech stojů. Díky tomu jsme vždy o krok napřed. Jak našim stálým, tak i novým zákazníkům, jsme přístupní navrhnout zákaznická řešení konfigurovaná na míru podle jejich požadavků.


PBT Works Company

 

Naším dalším vývojovým a výrobním programem jsou šablonotiskové a sítotiskové stroje pro SMD aplikace, tlustovrstvé technologie a tištěná elektronika. Zaměřujeme se na kompaktní stroje, vhodné pro laboratoře, vývojová pracoviště a malé výrobní linky. Tato zařízení jsou známá v řadě zemí s vyspělým elektronickým průmyslem. Více jak 2000 instalovaných strojů po celém světě svědčí o spolehlivosti a vhodnosti námi nabízeného řešení.

 


VÝROBA

 

PBT Works Company

 

V současné době máme 62 zaměstnanců, kteří se den co den podílí na správném chodu celé společnosti a aktivně komunikují s našimi zákazníky. Zda se jedná o předvýrobu či svařování, obstarávání dílů nebo kompletaci a oživování samotného stroje, vždy je náš hlavní záměr udržet si tu nejvyšší kvalitu v dynamickém a rostoucím prostředí a propojovat to s posledními inovacemi a požadavky zákazníků.

 


PBT Works Company

 

Za 25 let práce v tomto oboru jsme získali značné zkušenosti. Naše stroje a procesy, které se občas lišily od již zaběhnutých technologií, se dostaly do podvědomí lidí po celém světě. Veškeré prvky návrhu projdou vždy pečlivým výzkumem, zkoušením a testováním. Pro nejnáročnější projekty uplatňujeme různé metody využití nejmodernějších informačních technologií a simulace, také ve spolupráci s univerzitami a vědeckými pracovišti. Náš vývojový tým přetváří a realizuje své návrhy do nejmodernějších zařízení.

 


PBT Works Company

PBT Works Company

 

PBT Works splňuje požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001.

 


PBT Works Company

 

PBT Works s.r.o. opakovaně získává certifikát Top Rating® a tím se řadí mezi nejlépe hodnocené společnosti z pohledu rizika, stability a bezpečného obchodování. Zvyšuje tak svou prestiž nejen na českém trhu, ale i v zahraničí.

 


PBT Works Company

 

1992 - První manuální sítotisk a ultrazvuková myčka

1995 - Sítotisk UNIPRINT s vedenou stěrkou

1996 - První čisticí zařízení SWASH pro mytí šablon

1997 - Motorizovaný sítotisk MOTOPRINT

1998 - Patentovaný automatický dispenzní modul pro vodivé lepidlo

1999 - Motorizovaný sítotisk MOTOPRINT s kamerovým středěním

2000 - Založení společnosti MEAS CZ, s.r.o.

2008 - Uvedení stroje Super SWASH – získání tří patentů za konstrukci

2009 - První generace STENCILCLEAN SIA

2012 - Vyrobena první vakuová suška

2014 - Druhá generace STENCILCLEAN SIA

2014 - Uvedení nové generace UNICLEAN s patentovanou technologií postřiku pod hladinou

2015 - MEAS CZ, s.r.o. se přejmenoval na PBT Works s.r.o

2016 - Nová generace SuperSWASH, nový stroj MiniSWASH

2017 - Nové čisticí zařízení HyperSWASH

2018 - Zařízení pro evaluaci skleněných substrátů VERINAS

 


Naší prioritou je spokojený zákazník

Řídíme se třemi důležitými kritérii:

Technologie

* Rozumět principům

* Využít principy pro vývoj nových strojů

* Školit/učit/informovat zákazníky, ale také se od nich učit

Vztahy

* Působit globálně, jednat lokálně díky naší celosvětové podpoře

* Být dlouholetým partnerem a dodávat nejenom stroje, ale i procesy zpracování a koncepty

* Vždy nabídnout přijatelné řešení

Životní prostředí

* Přírodní zdroje nelze obnovit – musí se chránit

* Dlouhá životnost strojů šetří zdroje

* Čistá voda je vzácná – naše procesy zpracování pomáhají snížit její spotřebu


 


Jsme si vědomi, že naše činnost může negativně ovlivnit životní prostředí. Rozhodli jsme se chránit jak přírodu, tak i naše zaměstnance v pracovním prostředí. Každý zaměstnanec se účastní školení EMS dle ISO 14001 a dalších ustanovení.

 

Společnost a zaměstnanci se zavazují k následujícímu:

• plnit všechny požadavky vztahující se k zákonu o životním prostředí

• získávat znalosti o ochraně životního prostředí a implementovat je do povědomí druhých lidí

• hledat způsoby jak šetřit suroviny a energii

• vnést ekonomické a preventivní opatření recyklace odpadu

• snažit se zabránit znečištění prostředí

• při znečištění prostředí jednat podle pravidel, které účinně sníží jakoukoli škodu a ekologickou újmu

• kladně působit na naše zákazníky v oblasti ochrany přírody

• minimalizovat negativní dopad našich produktů a služeb na životní prostředí zlepšením EMS

• klást důraz na ochranu před negativními vlivy životního prostředí

Výše uvedené ustanovení jsou určeny k plnění v daném období.

Dosažení zmíněných požadavků a cílů se týká všech zaměstnanců společnosti.

 

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu environmentu a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn EMS je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika environmentu je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání EMS.

Politika životního prostření je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.


KVALITA

 

Výroba kvalitních produktů závisí na naprosté souhře celé společnosti a jejich zaměstnanců. Plnit požadavky zákazníků je součástí naší každodenní práce. Kvalita a včasné dodání je samozřejmostí. Je to základ pro další spolupráci.


Kvalita

• Kvalita je v naší společnosti na prvním místě.

• Ručíme za aktivní přístup a kvalifikované zaměstnance.

• Naše budoucnost se řídí kvalitou našich produktů a služeb.


Respekt k zákazníkovi

• Naše produkty dodáváme v požadované kvalitě a za předem určených podmínek.

• Udržujeme stálý kontakt se všemi zákazníky, abychom byli schopni sledovat a plnit jejich potřeby, požadavky a očekávání.


Ekonomika a efektivnost, vztah k dodavatelům

• Spolupracujeme s dodavateli jako s našimi partnery.

• Vynakládáme veškerá opatření ke snížení nákladů a zabránění dalších forem neefektivnosti.


Kolegialita

• Cenným přínosem jsou výkonní a schopní kolegové, kteří se nebrání si neustále prohlubovat své znalosti.

• Své kolegy motivujeme k vyšším výkonům a dobře odvedené práci.

Podmínky kvality jsou shrnuty v daném dokumentu, se kterým je seznámen každý zaměstnanec společnosti.

 

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zdokonalování systému kvality.

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvality je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.

Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.


PBT Works Company EU Support

 

Společnost PBT Works s.r.o. realizuje projekt CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013949 „Rozvoj exportního potenciálu společnosti PBT Works s.r.o.“, který je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem předkládaného projekt je aktivní vystavovatelská účast na celkově třech zahraničních veletrzích. V rámci projektu vzniknou také cizojazyčné materiály, které slouží k propagaci produktů a činnosti žadatele.

Centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací ve společnosti PBT Works s.r.o.

Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008661 "Centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací ve společnosti PBT Works s.r.o.".

Předkládaný projekt je zaměřen na rozšíření stávající kapacity a vytvoření uceleného centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci společnosti PBT Works s.r.o. s cílem zvýšení inovačního potenciálu, posílením konkurenceschopnosti a prohloubení spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi.

 

 

Posilování konkurenceschopnosti společnosti PBT Works s.r.o. prostřednictvím zahraničních výstav a veletrhů.

Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001248 „Posilování konkurenceschopnosti společnosti PBT Works s.r.o. prostřednictvím zahraničních výstav a veletrhů“.

Předkládaný projekt je zaměřen na zvýšení růstových motivací společnosti, schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze. Projekt je zaměřen také na rozšiřování exportních působností a zvýšení konkurenceschopnosti. Tyto činnosti budou směřovat k rozšíření výrobních a prodejních aktivit.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

 

 

Marketingové aktivity společnosti PBT Works s.r.o.

Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018106 „Marketingové aktivity společnosti PBT Works s.r.o.“.

Předmětem předkládaného projektu je aktivní vystavovatelská účast na celkově třech zahraničních veletrzích. V rámci projektu vzniknou také cizojazyčné materiály, které slouží k propagaci produktů a činnosti žadatele.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

 

 

Vývoj nového inovativního čisticího zařízení na mytí desek plošných spojů (DPS)

Společnost PBT Works s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023898 „Vývoj nového inovativního čisticího zařízení na mytí desek plošných spojů (DPS)“.

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nového unikátního čisticího zařízení elektronických sestav na deskách plošných spojů (DPS) a na vývoj unikátního čisticího zařízení na mytí kontaminovaných přípravků a dílů pájecích strojů.

 

 

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

V r. 2017 – 2018 proběhl projekt vybavení centra průmyslového výzkumu , vývoje a inovací za pomoci financování v rámci operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost (OP PIK). K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup i dalším uživatelům formou komerční služby.

V rámci tohoto projektu byla pořízena následující zařízení a přístrojové vybavení. Přístroje slouží k ověřování technických parametrů stávajících a nových typů technologických zařízení (čistících zařízení pro mikroelektronické aplikace) jejich vývojem se firma PBT Works zabývá již více než 26 let. Měření na pořízených zařízení jsme schopni nabídnout i pro externí zákazníky k prověření funkce jejich technologií a vývojové činnosti. Ceník služeb poskytneme na vyžádání.

 • 1 - Kontaminometr
 • 2 - Digitální mikroskop
 • 3 - Paměťový osciloskop, analyzátor
 • 4 - Odstředivka
 • 5 - Anemometr, vlhkoměr
 • 6 - Dokumentační kamera s příslušenstvím
 • 7 - Digestoř
 • 8 - Průtokoměry na kapaliny
 •  9 - IR kamera
 • 10 - Kavimetr
 • 11 - Vakuová odparka
 • 12 - Kamera pro snímání rychlých dějů
 • 13 - Hrotový soustruh s odměřováním
 • 14 - univerzální frézka s odměřováním
 • 15 - Endoskop
 • 16 - Přenosný bateriový osciloskop
 • 17 - Laboratorní váhy

V případě zájmu nás neváhejte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nabízíme měření a testy pomocí následujících přístrojů

Měření iontových nečistot na elektronických sestavách

Kontaminometr GEN3 CM22+

Měření iontové čistoty osazených nebo neosazených desek plošných spojů podle metodiky IPC TM650 2.3.25 statická metoda.
Můžeme měřit elektronické sestavy až do velikosti 350 x 250 x 60mm.
Přístroj je schopen provádět i zkrácené testy podle metodiky PICT (Process Ionic Contamination Testing).
Měření provádíme roztokem 50% + 50% IPA DI voda.

Měření iontových nečistot na elektronických sestavách
 

Kvalitní mikroskopické snímky

Digitální mikroskop KEYENCE VHX 5000

Kvalitní mikroskopické snímky až do zvětšení 1000x, s možnostmi.
Potlačení odrazů Digitálního zvýšení kontrastu a zlepšení rozlišovací schopnosti.
Digitálního hloubkového proostření v celém rozsahu obrazu.
2D měření geometrických veličin, ploch, počtu částic.
3D zobrazování a měření detailů obrazu.
Pořizování mikroskopických videozáznamů dynamických jevů.

Kvalitní mikroskopické snímky

Kontrola kvality pájení a zbytků po pájení pod komponentami elektronických sestav

Průmyslový endoskop pro elektronické sestavy ERSA ERSASCOPE 2.

Optický přístroj pro kontrolu prostoru pod komponentami na deskách ploškých spojů.
Zvětšení – do 250x.
Pro kontrolu kvality pájení a čištění na nedostupných detailech, která by bulo nutno kontrolovat rengtgenově, nebo destrukčně.

Kontrola kvality pájení a zbytků po pájení pod komponentami elektronických sestav
 

Měření intenzity ultrazvukového pole

Kavimetr ONDA MCT 2000 - přístroj pro měření intenzity ultrazvukového pole v kapalinách.

Měří akustický tlak (kPa) ve třech rozsazích, odpovídající.
Základní frekvenci zářiče.
Tlak základní frekvence.
Tlak od stabilní kavitace.
Tlak od přechodné kavitace.
Přístroj se používá pro:
Ověření účinnosti práce ultrazvukové vany.
Nastavení optimálních parametrů pro danou úlohu - zábrana kavitačního poškození při účinném čištění.
Mapování intenzit kavitačního tlaku v prostoru ultrazvukové vany (zachycení a dokumentace hotspotů a coldspotů).
Měřící rozsah – 20 kHz – 1,2 Mhz Kapaliny do taploty 70°C Kapaliny pH 4 - 12.

Měření intenzity ultrazvukového pole

Snímky měření a dokumentace teplotních polí

Infra Kamera TESTO 885-2

Kamera umožňuje provádět snímky v IR spektru, pořizovat časosběrné záznamy dynamických jevů, dokumentovat teplotní procesy.
Teplotní rozsah měření = 30 – 650°C.

Snímky měření a dokumentace teplotních polí
 

Měření relativní vlhkosti a proudění vzdušniny

Měřící ústředna


Umožňuje měřit společně řasu termodynamických veličin vzdušniny, tlaky, teploty, relativní vlhkosti, rychlost proudění.
Průtoky:
rozsah 0,3 – 2 m/sec termosonda | 0,7 – 40m/sec mechanická sonda
Teplotní rozsah měření -20 - +140°C rychlosti proudění.
Relativní vlhkosti:
rozsah 0 – 100%
teplotní rozsah -100 - +190°C vlhkost
tlakový rozsah pro měření vlhkosti 0-1000kPA absolutního tlaku

Měření relativní vlhkosti a proudění vzdušniny

Laboratorní testy vakuové destilace

Vakuová odparka Heidolph HEI- VAP, Digestoř

Odparka je určena pro řízené odpařování směsí kapalných látek za nízkých teplot.
Instalována v digestoři – umožňuje destilovat pouze látky, které nejsou klasifikovány jako žíravé, jedy, škodliviny.
Teplotní rozsah 20 - 210°C.
Maximální vsázka 5000 ml.

Laboratorní testy vakuové destilace
 

Dokumentace rychlých dějů

Sony CyberShot DSC-RX100 V

Přístroj umožňuje natáčet videosnímky s časovou kompresí až do 1000 snímků / sec.

Dokumentace rychlých dějů

Laboratorní odstředivka

Odstředivka MPV 251

Max otáčky 18000 / min.
Max RCF 24000 g.
Max kapacira 4x 50g.

Laboratorní odstředivka
 

Dokumentační kamera

Kamera Olympus OM-D EM-1
Systém s příslušenstvím umožňuje kvalitně dokumentovat technologická zařízení i se složitými povrchy a odrazy v plochách.

Dokumentační kamera

Ochrana Vašich osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro nás prvořadou povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme a nakládáme s nimi v souladu s platnou legislativou a v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (známé také jako GDPR). Data jsou zpracovávána v rozsahu nezbytně nutném, po období nezbytně nutné a zpracování jsou zákonná ve smyslu čl. 6 nařízení EU 2016/679 (GDPR). Nepotřebná osobní data jsou pravidelně promazávána. Podrobné informace o účelu, druhu, množství, kompetencích a zákonnosti jednotlivých zpracování jsou uvedeny v sekci „Identifikace zpracování“.

 

Druh shromažďovaných osobních údajů

Shromažďujeme osobní údaje jako je Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo (mobilní i pevné) a také adresu Vašeho zaměstnání, název Vaší pozice a případné další údaje, které nám poskytnete například v e-mailovém podpise nebo na vizitkách – například Skype nebo další messengerové služby, sociální sítě, LinkedIn profily a jiné. V případě našich zaměstnanců evidujeme veškeré osobní údaje, které nám ukládá zákon, tedy například trvalé bydliště, rodné číslo, mzdové ohodnocení a další. Kontaktujete-li nás e-mailem nebo telefonicky, již pro nás nejste anonymní. Za účelem zkvalitňování námi poskytovaných služeb evidujeme veškeré události, kdy jste nás kontaktovali (např. obchodní příležitosti, poptávky, servisní případy) do našeho interního systému pro správu zákazníků.

 

Proč sbíráme a ukládáme uvedené osobní údaje

Informace, které shromažďujeme o našich obchodních kontaktech nám pomáhají zkvalitnit naše služby v těchto formách:

 • Údržba obchodních kontaktů v CRM k přípravě nových obchodních vztahů nebo potřebných kontaktů týkajících se minulých zakázek
 • Urychlení komunikace s obchodními partnery
 • Usnadnění práce a rychlejší vyřízení požadavků odděleními obchodu, servisu a vedení
 • Snadné poskytnutí užitečných informací obchodním partnerům našimi interními odděleními
 • Udržování přehledu nad stavem zakázek a plněním servisních případů
 • Dohled nad fázemi realizací a stavem kompletnosti jednotlivých projektů

O zaměstnancích naší společnosti shromažďujeme pouze ty osobní informace, jejichž shromažďování nám ukládá zákon (např. Zákoník práce). O potenciálních zaměstnancích shromažďujeme informace nutné k výběrovému řízení při náboru nových pracovních sil. Tyto údaje neuchováváme déle než 3 měsíce.

 

Právní odůvodnění (zákonnost) shromažďování osobních údajů

Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou ve společnosti zpracovávány:

 • Na základě osobního souhlasu (např. zaměstnanci) – čl. 6/1a GDPR
 • Na základě umožnění plnění smlouvy (např. v případě zákazníků) - čl. 6/1b GDPR
 • Na základě jiného zákonného předpisu (citlivé údaje zaměstnanců, vyžadované zákoníkem práce) – čl. 6/1c GDPR
 • Na základě životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby – čl. 6/1d

 

Jak jsou osobní údaje, které zpracováváme zabezpečeny?

Aby se Vaše osobní údaje nedostaly do nesprávných rukou, přijali jsme řadu opatření, jejichž účelem je Vaše osobní údaje v maximální možné míře chránit.

Osobní údaje v elektronické podobě se nacházejí na databázových serverech společnosti a jsou zabezpečeny autorizovaným přístupem pouze oprávněným osobám. Pokud je nutno pořizovat a uchovávat listinnou podobu osobních údajů, jsou uloženy v obchodním oddělení v uzamčené skříni.

Osobní údaje zaměstnanců v listinné podobě jsou uloženy v účtárně společnosti v uzamčené skříni v místnosti, která je pod neustálým dohledem účetních. V době nepřítomnosti účetních je tato místnost vždy uzamčena.

Celý prostor firmy je střežen systémem EZS s napojením na pult centrální ochrany a monitorován vlastním kamerovým systémem firmy. V běžných obchodních hodinách, kdy je odemčen hlavní vchod jsou prostory firmy přístupné pouze přes recepci.

 

Co po nás v rámci ochrany osobních údajů máte právo požadovat?

Máte právo se u nás informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás jako o subjektu osobních údajů evidujeme. Stejně tak v rámci Vašich osobních údajů můžete požadovat:

 • opravu informací týkajících se Vašich osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů (známé také jako právo „být zapomenut“)

Chcete-li využít jakéhokoli výše uvedeného práva, kontaktujte nás laskavě na těchto e-mailových adresách:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nabydete-li dojmu, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost místnímu dozorovému úřadu. Tímto úřadem je v rámci České republiky určen Úřad pro ochranu osobních údajů (UOOU).

 

Právní forma

Osobní data zákazníků i zaměstnanců společnosti budou zpracovávána v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR).

Zaměstnancům společnosti je při přijetí do pracovního poměru předložen požadavek na souhlas se zpracováním osobních údajů v listinné podobě. Zaměstnanec má právo vyjmout z tohoto souhlasu druhy zpracování osobních údajů, u nichž povinnost zpracovávat tyto druhy osobních údajů není dána jiným právním předpisem (např. zákoníkem práce).

 

Poskytování osobních údajů dalším subjektům

Osobní údaje zákazníků nejsou přímo poskytovány jakýmkoli dalším subjektům, avšak pro účely správy systémů mohou mít dočasný přístup ke zpracování osobních údajů externí subjekty zabývající se správou informačních technologií a informačních systémů. S těmito fyzickými i právnickými osobami má společnost uzavřené zpracovatelské smlouvy.

 

Bližší informace o jednotlivých druzích zpracování osobních údajů

Bližší informace o zpracování jednotlivých druhů osobních údajů jsou uvedeny v následujících odstavcích v oddíle Identifikace zpracování.

 

IDENTIFIKACE ZPRACOVÁNÍ

Personální a mzdová evidence

ID zpracování: P001
Organizační jednotka: 520 – ekonomický odbor
Interní přístup ke zpracování: Vedení, Vedoucí zaměstnanci, personální, mzdová a hlavní účetní, finanční kontrolor, IT
Zákonnost zpracování: čl. 6/1 a, b, c (udělený souhlas, plnění smlouvy, právní povinnost)
Druh osobních údajů: titul, jméno, příjmení, rodné, předchozí, příjmení, r.č., místo a datum narození, bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, číslo účtu, číslo a druh dokladů, fotografie, vzdělání, předchozí zaměstnavatel, telefonní číslo, e-mailová
Účel zpracování: Plnění povinností podle pracovněprávních předpisů, fotografie zaměstnance pro její zveřejnění na webových stránkách společnosti, komunikace s pojišťovnou zákonného pojištění při vzniku pracovního úrazu, telefonní číslo pro komunikaci v pracovněprávních vztazích
Doba uložení osobních údajů: Podle požadavků příslušných právních předpisů, mzdové listy potřebné pro důchodové pojištění 30 let, pro nemocenské pojištění 10 let (doklady o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu), fotografie na webových stránkách 30 dnů od data ukončení pracovního nebo obdobného poměru

 

Docházková evidence

ID zpracování: P002
Organizační jednotka: 520 – ekonomický odbor
Interní přístup ke zpracování: Vedení, Vedoucí zaměstnanci, Personální, Mzdová a hlavní účetní, IT
Zákonnost zpracování: čl. 6/1 b, c (plnění smlouvy, právní povinnost)
Druh osobních údajů: titul, jméno, příjmení, příchody a odchody ze zaměstnání
Účel zpracování: Zákonná evidence přítomnosti zaměstnanců v zaměstnání, evidence nemocí a dále také k účelu zpracování mzdy
Doba uložení osobních údajů: Podle požadavků příslušných právních předpisů zákona č. 187/2006 Sb, § 96 - po dobu 10 let

 

Informační ERP systém

ID zpracování: P003
Organizační jednotka: 512 – IT
Interní přístup ke zpracování: Vedení, Vedoucí pracovníci, Ekonomika, IT, Obchod, Fakturace, TPV, Vývoj a konstrukce, Účtárna, Personální oddělení, TPV
Zákonnost zpracování: čl. 6/1 a, b (udělený souhlas, právní povinnost)
Druh osobních údajů: titul, jméno, příjmení, rodné, předchozí, příjmení, r.č., místo a datum narození, bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, číslo účtu, číslo a druh dokladů, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní evidenční číslo
Účel zpracování: Umožnění navázání spolupráce a realizace obchodních a podnikatelských aktivit v souladu s obchodním zákoníkem, plnění povinností podle pracovněprávních předpisů, fotografie zaměstnance pro její zveřejnění na webových stránkách společnosti, komunikace s pojišťovnou zákonného pojištění při vzniku pracovního úrazu, telefonní číslo pro komunikaci v pracovněprávních vztazích
Doba uložení osobních údajů: 10 let

 

Kamerové záznamy

ID zpracování: P004
Organizační jednotka: 512 - IT
Interní přístup ke zpracování: IT, Provoz, Vedení
Zákonnost zpracování: čl. 6/1 d (životně důležitý zájem)
Druh osobních údajů: obrazové záznamy v rámci pohybu osob v oblasti okolí budovy sídla PBT Works a vybraných vnitřních prostor společnosti PBT Works
Účel zpracování: Ochrana majetku, dohled nad dodržováním pracovního řádu a pracovní kázně, případné prokázání jejího porušení nebo porušení bezpečnosti práce
Doba uložení osobních údajů: ne více než 14 dní

 

CRM – systém pro správu zákazníků

ID zpracování: P005
Organizační jednotka: 512 – IT
Interní přístup ke zpracování: Vedení, Obchod, Ekonomika, Fakturace, Účetnictví, IT, Vývoj a konstrukce
Zákonnost zpracování: čl. 6/1 b, c (plnění smlouvy, právní povinnost)
Druh osobních údajů: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, zaměstnání, místo výkonu práce, fotografie, číslo účtu, fotografie
Účel zpracování: Údržba obchodních kontaktů k přípravě nových obchodních vztahů nebo potřebných kontaktů týkajících se minulých zakázek. Pochopení přání a potřeb zákazníků, zlepšení a zkvalitnění komunikace firmy se zákazníky, evidence zakázek a servisních případů, usnadnění a urychlení veškerých obchodních i servisních případů a jejich zpracování, eliminace nedorozumění a jiné.
Doba uložení osobních údajů: 10 let

 

Evidence osob oprávněných využívat služební automobily

ID zpracování: P006
Organizační jednotka: 515 – Provoz
Interní přístup ke zpracování: Vedení, Personální oddělení, Provoz, IT
Zákonnost zpracování: čl. 6/1 c (právní povinnost)
Druh osobních údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození
Účel zpracování:
Plnění pracovně právních předpisů.
Doba uložení osobních údajů: Po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

 

Datové zprávy

ID zpracování: P007
Organizační jednotka: 510 - Vedení
Interní přístup ke zpracování: Vedení, IT, sekretariát, Ekonomika, Personální oddělení
Zákonnost zpracování: čl. 6/1 b, c, d (plnění smlouvy, právní povinnost, životně důležitý zájem)
Druh osobních údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, telefon, email, čísla a druh dokladů, bankovní spojení
Účel zpracování: Plnění povinností dle pracovněprávních předpisů. Příjem OÚ obsažené v datových zprávách.
Doba uložení osobních údajů:
Dle požadavků příslušných právních předpisů.

 

Služební cesty zaměstnanců

ID zpracování: P008
Organizační jednotka: 510 - Vedení
Interní přístup ke zpracování: Vedení, Ekonomika, Personální oddělení, IT
Zákonnost zpracování: čl. 6/1 b (plnění smlouvy)
Druh osobních údajů: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, telefon, email, čísla a druh dokladů, fotografie
Účel zpracování:
Plnění povinností dle pracovněprávních předpisů. Fotografie zaměstnance k účelu vyřízení žádosti pro vstup do zahraničí.
Doba uložení osobních údajů:
Po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

 

Uchazeči o zaměstnání

ID zpracování: P009
Organizační jednotka: 520 - Ekonomika
Interní přístup ke zpracování: Vedení, Vedoucí zaměstnanci, Personální oddělení, Mzdová účetní, IT
Zákonnost zpracování: čl. 6/1 b (plnění smlouvy)
Druh osobních údajů: titul, jméno, příjmení, rodinný stav, telefon, mail, bydliště, datum narození, vzdělání, dosažené dovednosti a znalosti, profesní činnost, vlastnosti, zájmy
Účel zpracování
: ve výběrových řízeních při hledání nového zaměstnance pro posouzení jeho schopností pro určitou pozici
Doba uložení osobních údajů:
po dobu výběrového řízení, ne déle než tři měsíce.